Servisné Balíky

Ceny služieb platia na úkon neúčtuje sa žiadna hodinová sadzba!

1. BASIC

Balík je vhodný pre fyzické osoby bez pripojenia na internet

■ služby vykonávané v servisnom stredisku
■ základná údržba systému / aktualizácia OS, antivírusovej ochrany, podľa potreby odstránenie vírusov, spyware, adware/
■ nejedná sa o správu softvéru, či systému zariadení

Ceny služieb platia na výkon, neúčtuje sa žiadna hodinová sadzba!
Cena: 9,50€ – 1 PC/s DPH/ – nezahrňuje reinštaláciu OS

2. ŠTANDARD

Balík je vhodný pre fyzické osoby, živnostníkov, menšie firmy s pripojením na internet

■ služby vykonávané v servisnom stredisku
■ údržba systému / aktualizácia OS, antivírusovej ochrany, podľa potreby odstránenie vírusov, spyware, adware/
■ nejedná sa o správu softvéru, či systému zariadení
■ zálohovanie dát

Ceny služieb platia na výkon, neúčtuje sa žiadna hodinová sadzba!
Cena: 29,50€ – 1 PC/s DPH/ – nezahrňuje reinštaláciu OS

3. BIZNIS

Balík je vhodný pre fyzické osoby, živnostníkov, menšie firmy s pripojením na internet.

■ služby sú vykonávané u zákazníka
■ údržba systému / aktualizácia OS, antivírusovej ochrany, podľa potreby odstránenie vírusov, spyware, adware/
■ príjazd technika vo vopred dohodnutom čase
■ 2x ročne – čistenie PC a výpočtovej techniky – profylaktika
■ zálohovanie dát – 1x mesačne. Nejedná sa o správu softvéru, či systému zariadení
■ 1x mesačne – zálohovanie alebo obnovenie dát / v servisnom stredisku alebo u zákazníka/
■ cena zahrňuje náklady na dopravu v meste – mimo mesta 0,60€/km

Ceny služieb platia na výkon, neúčtuje sa žiadna hodinová sadzba!
Cena: 49,50 € – 1 PC/s DPH/ 
scroll