poz030

Dokumenty

gdpr 1
8wzMANq+DjY7gv1268ts+LFfOAAAAAElFTkSuQmCC

Och​​rana súkromia

Spracovanie vašich osobných údajov je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚv zmysle článku 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR – General Data Protection Regulation“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon o ochrane osobných údajov“).