poz030

Dokumenty

gdpr 1
8wzMANq+DjY7gv1268ts+LFfOAAAAAElFTkSuQmCC

Och​​ran​a súkromia

Spracovanie vašich osobných údajov je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚv zmysle článku 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR – General Data Protection Regulation“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon o ochrane osobných údajov“).

REAL COOKIE BANNER
j​e doplnok na správu súborov cookie a súhlasu.


Získajte súhlas s načítaním služieb a nastavením súborov cookie pre svojich návštevníkov v súlade s GDPR a smernicou o elektronickom súkromí. Okrem toho vám blokátory obsahu pomáhajú dodržiavať súlad, aj keď vaša téma, doplnok alebo obsah načítava štýly, skripty alebo prvky iframe, ktoré by prenášali osobné údaje. 
Výhody pluginu:

  • Správa súhlasov 
  • Blokovanie obsahu
  • Prispôsobiteľný dizajn
  • Automatické preskenovanie webstránky
  • Žiadne mesačné poplatky - platba ročne
  • a ďalšie...

Porovnajte si s ostatnými pluginmi ich funkčnosť, možnosti nastavenia, podporu pri riešení problémov a nakoniec cenu.

Začnite teraz s našou riadenou konfiguráciou a vyhnite sa právnym rizikám​!

O súboroch cookieH83Vw+5gmzbkAAAAAElFTkSuQmCC

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ webstránky www.hqcomp.sk (ďalej hqcomp) HQ Computers používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“)
Jednotlivé stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie
Na správu súborov cookie a podobných používaných technológií (sledovacie pixely, webové majáky atď.) a súvisiacich súhlasov používame nástroj na získanie súhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, ako funguje „Real Cookie Banner“ nájdete na stránke.
Právnymi základmi spracúvania osobných údajov v tejto súvislosti sú čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je správa cookies a podobných používaných technológií a s tým súvisiace súhlasy.

Poskytnutie osobných údajov zatiaľ nie je zmluvne povinné a taktiež nie je potrebné na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Ak nám osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť spravovať vaše súhlasy.

1. Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač

2. Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Cookies, ktoré sa na webových stránkach HQ Computers používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nápovede každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte, vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

3. Používanie cookies
Väčšina obsahu týchto webstránok slúži najmä informačné účely a vo všeobecnosti nezhromažďujeme, ani nespracúvame v súvislosti s ich užívaním a prehliadaním žiadne osobné údaje, ktoré by Vás priamo či nepriamo identifikovali (ako Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a pod.), a to automaticky ani iným spôsobom. 
V niektorých prípadoch však dochádza z našej strany k zhromažďovaniu a spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to:
 - v prípade, keď nám ich sami poskytnete v súvislosti s užívaním týchto webstránok (napr. kontaktný formulár, vyžiadanie cenovej ponuky, alebo informácie ponuky služieb a pod.),
 - náš webserver zhromažďuje údaje ako Vaša IP adresa, údaj o webstránke, ktorá Vás odkázala na našu webstránku, údaj o obsahu, ktorý si na našej webstránke prehliadate
 - údaj o vašej všeobecnej polohe (napríklad mesto a krajina), napríklad s použitím Vašej IP adresy, keďže ide o informáciu, ktorá je bežnou súčasťou prevádzky internetu a nie je z nej zrejmé, kde je vaše zariadenie presne umiestnené.
 - keď si zobrazíte obsah našich webových stránok, automaticky zhromažďujeme a uchovávame určité informácie v denníkoch serverov (tzv. logy), napríklad údaje o tom, ktoré aplikácie, alebo stránky ste navštívili, údaje o Vašich vyhľadávaniach, údaje o časovom pásme, údaje o type sieťového pripojenia (WiFi, mobilné pripojenie), údaje o súboroch cookie.

4. Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach HQ Computers môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame závisí od typu súborov cookie.

Na našich webových stránkach používame tieto typy cookies:

Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookie
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a p. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Funkčné súbory cookie
Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Súbory cookie tretích strán
Naša webstránka www.hqcomp.sk môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerov, na stránky sociálnych sietí a spriaznených spoločností. Ak použijete odkaz na niektorú z týchto webových stránok, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky sú oddelené od našich webstránok a vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, vyhlásenia o ochrane Preto môžu byť počas používania webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti HQ Computers. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť HQ Computers nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb..

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVwJt2NN8tNyKUAAAAABJRU5ErkJggg==


PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je: HQ Computers - Ladislav Verner, Dr. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota

Kontaktné údaje sú:

telefón: +421 918 582 377, +421 911 166 965

webstránka: https://hqcomp.sk

email: hqcomp@hqcomp.sk, verner@hqcomp.sk

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu (DPO). Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ ďalej (OÚ) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ. Vaše osobné údaje spracúvam predovšetkým pre potreby (viď tabuľku):

 Účel spracúvania OÚ

Právny základ na spracovanie

článok 6 ods. 1 GDPR

zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategória OÚ

Doba uchovávania OÚ

Kategória príjemcov OÚ

 Vystavenie daňového   dokladu

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

audítorská spoločnosť

Zmluvné a predzmluvné vzťahy

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

zákazníci

bežné osobné údaje

lehota uvedená v zmluve

žiadni príjemcovia

Reklamácie

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

žiadni príjemcovia

Identifikácia užívateľa webstránky

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

30 dní

Google, Google Adwords, Facebook, Instagram, Pinterest, Skype, Youtube

Prihlásenie sa užívateľa do online služieb

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

počas trvania registrácie

žiadni príjemcovia

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.

Článok III.

Práva dotknutej osoby

Vaše práva ako dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby ma prosím kontaktujte:

písomne: HQ Computers - Ladislav Verner, ul. Železničná 18, 984 01 Lučenec

telefón: +421 918 582 377, +421 911 166 965

email: verner@hqcomp.sk

web: www.eshop.hqcomp.sk

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023.